Over Scouting De Paauw

Scouting De Paauw is in 2019/2020 ontstaan uit een fusie van Scouting Willibrord en Scouting Van Wassenaer Van Obdam. De nieuwe groep is genoemd naar Park De Paauw in Wassenaar waarin een van onze clubhuizen ligt.

We zijn een groep met land- en waterscouting, met als bijzondere bijkomstigheid dat leden vanaf 11 jaar ook bij beide afdelingen tegelijk lid kunnen zijn.

Scouting De Paauw is een groep met een sociaal en laagdrempelig karakter. De contributie wordt met opzet zo laag mogelijk gehouden zodat iedereen mee kan doen aan het programma dat gebaseerd is op samenwerken aan de opbouw van de zelfstandigheid van de leden. Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding bij een gezellige club. Iedereen kan lid worden bij Scouting De Paauw: geloof, ras, geslacht, huidskleur, handicap, vluchteling of seksuele voorkeur, het maakt ons niet uit.

Scouting Nederland
Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo’n 40 miljoen leden verdeeld over zo’n 160 landen. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land met 100.000 actieve leden en telt zo’n 1100 Scoutinggroepen. Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.

Voor meer geschiedenis en informatie over scouting verwijzen we u graag door naar de site van ScoutWiki.