Gedragscode (sociale) media

Scouting De Paauw is actief op verschillende media om (potentiële) jeugdleden en ouders van jeugdleden te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van de Scoutinggroep.

Om de privacy van de (jeugd)leden en de relevantie van deze kanalen te waarborgen heeft Scouting De Paauw de volgende gedragsregels opgesteld:

1) Vrijwilligers van Scouting De Paauw verspreiden o.a. informatie via de volgende kanalen:

Website:                     https://www.scoutingdepaauw/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/ScoutingdePaauw
Twitteraccount: https://www.twitter.com/ScoutingdePaauw
Instagram: https://www.instagram.com/ScoutingdePaauw

2) De inhoud van de mediakanalen van Scouting De Paauw wordt beheerd door de vrijwilligers van onze groep. Om de kwaliteit van de content te waarborgen, zullen de vrijwilligers elkaar hierop controleren en aanspreken waar nodig. Daarnaast zal het groepsbestuur de activiteiten op de mediakanalen actief monitoren en waar nodig bijsturen.

3) De content op deze mediakanalen zijn voor langere tijd openbaar voor iedereen. De vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en houden hier rekening mee bij het samenstellen en publiceren van content.

4) Bij het plaatsen van beeldmateriaal nemen de vrijwilligers de volgende richtlijnen in acht;

  • Het beeldmateriaal heeft betrekking op de scoutingactiviteit;
  • (Jeugd)leden worden niet individueel afgebeeld;
  • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in badkleding of anderszins schaars gekleed;
  • (Jeugd)leden worden niet afgebeeld in een kwetsbare toestand, zoals slapend of verdrietig;
  • Beeldrapportages op sociale media worden beperkt tot enkele foto’s om zo een impressie te geven van de scoutingactiviteit.

5) Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.

6) Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (jeugd)leden en de groep.

7) Vrijwilligers reageren gepast op berichten, vragen en opmerkingen. Hierbij blijven zij feitelijk en eerlijk.

8) Vrijwilligers en volwassen leden hebben geen ‘vriendschap’ met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts, van welke sociale mediakanalen dan ook.

9) Wanneer (jeugd)leden of ouders namens de (jeugd)leden expliciet aangeven niet te willen worden afgebeeld en/of genoemd op de mediakanalen van de Scouting De Paauw, dan zal hier na samenspraak (bijvoorbeeld hoe om te gaan met groepsfoto’s) gehoor aan worden gegeven bij het samenstellen en publiceren van content.

Het kenbaar maken van deze wens wordt op de gegevensverwerkingsovereenkomst en het inschrijfformulier gedaan.

10) Wanneer ouders van jeugdleden, jeugdleden, vrijwilligers of anderen bezwaar hebben tegen geplaatste content, kunnen zij dit kenbaar maken aan het groepsbestuur.
Het groepsbestuur zal de gegrondheid van de klacht beoordelen en bespreken met de persoon die bezwaar heeft tegen de geplaatste content. Indien nodig zal het groepsbestuur de persoon die de content heeft geplaatst aanspreken en de content (voor zover mogelijk) verwijderen dan wel anonimiseren.